We fotograferen 60, opdracht 2

Opdracht 2
Fotografeer iets wat 60 jaar geleden (dus in 1960) nog niet bestond/er nog niet was.
Laat duidelijk zien dat deze foto buiten is gemaakt.